Privatlivspolitik
Senest opdateret: 11-04-2023

 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vægter beskyttelse af dine personoplysninger højt, og vi behandler derfor altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

DEJONG design studio
c/o Anja de Jong Nielsen

Ramløsevej 11, 2. th.
2100 København Ø

CVR-nr.: 42977691

 

Vi er ikke underlagt krav om, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via anj@dejong.dk

 

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

I forbindelse med vores arbejde kan det være nødvendigt at behandle følgende personoplysninger:

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere. 

 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores hjemmeside, eller ønsker at høre nærmere om vores produkter/ydelser kan du kontakte os direkte via kontaktoplysningerne på vores hjemmeside.

På den måde behandler vi dine personoplysninger, så vi kan føre en dialog med dig, f.eks. for at besvare dine eventuelle spørgsmål om vores produkter/ydelser. Vi behandler kun de oplysninger, du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil som udgangspunkt behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer. 

 

Kommunikation med kunder

Det er nødvendigt for os at kommunikere med vores kunder, så vi kan være sikre på, at ydelsen leveres korrekt. Med henblik på dette kan vi behandle oplysninger om: navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men under visse omstændigheder vil vi også behandle personoplysninger vedr. dine professionelle oplysninger.

 

Bogføring

Vi skal opbevare alle regnskabsbilag, jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi skal opbevare fakturaer og lignende bilag til regnskabsmæssige formål. Dette kan omfatte generelle personoplysninger såsom: navn og adresse.

Disse oplysninger opbevares i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

Leverandører

Vi har eksterne samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at håndtere vores bogføring samt ydelser som IT-hosting.

Vi er ansvarlige for at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi meget høje krav til vores samarbejdspartnere, som skal garantere, at dine persondata er beskyttet. Vi indgår derfor aftaler herom med vores samarbejdspartnere/leverandører (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter kun databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, det er nødvendigt for at imødekomme de formål, som er angivet i denne politik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

 

Viderestilling til andre hjemmesider 

Bemærk venligst at der kan være links på vores hjemmeside eller vores sociale medie kanaler, som linker til andre hjemmesider. Hvis du følger sådan et link, betyder det at du besøger andre sider, som ikke er underlagt denne privatlivspolitik, og som kan have andre regler for behandling af personlige oplysninger. 

 

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Du har bl.a. ret til at se oplysninger om dig (indsigtsret), ret til berigtigelse (rettelse), ret til sletning, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse og ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/.

 

Ændringer i privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik kan opdateres af os. Hvis der forekommer væsentlige ændringer i denne politik, vil vi informere dig herom, ved at sende en besked via vores hjemmeside eller andre relevante steder. Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.  

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/